[106 School Year Book Award Scholarship List]

  • 2019-05-02
Department of Applied Economics, the second semester of the school year, the scholarship list

Bachelor class:
Senior
Gao Ziya
Lin Lixiang
Junior
Zhu Tingyu
Li Hongyan
Sophomore
Chen Yuhui
Hong Yiming
Freshman
Yang Wei
Master's class:
Shuo Er Guo Wei
Shuo Yi Li Zongxian
  Master class:
Master 2
Shuo Yiyi Pan Jiahui

Congratulations to the above 11 students

Congratulations to the classmates who have won the book award, the prize of 5,000 yuan and the certificate of merit (the actual allocation of scholarships is subject to the completion of the school's operation process)